CToolBarCtrl::SetHotItem

int SetHotItem (int nHot );

Wartość zwracany

Wskaźnik poprzedni element gorąco lub -1, jeśli nie było nr zapasu gorącej.

Parametry

nHot

Od zera numer indeksu elementu, który nastąpi gorąco. Jeśli wartość ta jest -1, żaden z elementów będzie gorąco.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETHOTITEM, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetHotItem

Index