CToolBarCtrl::SetExtendedStyle

DWORD SetExtendedStyle (DWORD dwExStyle ) stała;

Wartość zwracany

DWORD , który stanowi poprzednie rozszerzone style. Aby uzyskać listę stylów, zobacz Narzędzi Extended style, w zestawie SDK platformy.

Parametry

dwExStyle

Wartość określająca, nowe style rozszerzone. Ten parametr może być kombinacją narzędzi rozszerzone style.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETEXTENDEDSTYLE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetExtendedStyle

Index