CToolBarCtrl::SetDrawTextFlags

DWORD SetDrawTextFlags (DWORD dwMask, DWORD dwDTFlags );

Wartość zwracany

DWORD zawierające poprzedniego tekstu rysunek flagi.

Parametry

dwMask

Kombinacja jednego lub więcej flag DT_, określony w funkcji Win32 DrawText, która wskazuje, które bity w dwDTFlags będzie używany podczas rysowania tekst.

dwDTFlags

Kombinacja jednego lub więcej flag DT_, określony w funkcji Win32 DrawText, które wskazują, w jaki sposób tekst przycisku będzie pobierana. Wartość ta jest przekazywana do DrawText , gdy tekst przycisku jest rysowany.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETDRAWTEXTFLAGS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Ta funkcja Członkowskie Ustawia flagi funkcji Win32 DrawText, która rysuje tekstu określonego prostokąta, sformatowane zgodnie z jak ustawić flagi.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index