CToolBarCtrl::SetDisabledImageList

CImageList * SetDisabledImageList (CImageList * pImageList );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CImageList , który wcześniej był używany formantu toolbar do wyświetlania wyłączony przycisk obrazy.

Parametry

pImageList

Wskaźnik do obiektu CImageList zawierających obrazy mają być używane przez formantu toolbar do wyświetlania wyłączony przycisk obrazy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETDISABLEDIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Wdrożenie MFC SetDisabledImageList używa obiektu CImageList zawierających obrazy przycisków wyłączonego formantu toolbar, zamiast uchwyt do listy obrazów.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetDisabledImageList, CToolBarCtrl::SetHotImageList, CToolBarCtrl::SetImageList

Index