CToolBarCtrl::SetCmdID

BOOL SetCmdID ( int nIndex, UINT nID );

Wartość zwracany

Zwraca wartość różną od zera w przypadku powodzenia; inny sposób zera.

Parametry

nIndex

Indeksu przycisku, którego identyfikator polecenia ma zostać utworzona.

nID

Identyfikator polecenia do ustawiania zaznaczonego przycisku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ustawić identyfikator polecenia, które zostanie wysłane do okna właściciela, po naciśnięciu przycisku określonego.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::CommandToIndex, CToolBarCtrl::GetButton, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton

Index