CToolBarCtrl::SetButtonWidth

BOOL SetButtonWidth (int cxMin, int cxMax );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

cxMin

Przycisk minimalną szerokość w pikselach. Przyciski paska narzędzi, nigdy nie będą węższy niż ta wartość.

cxMax

Przycisk Maksymalna szerokość w pikselach. Jeśli tekst przycisku jest zbyt szeroka, formant wyświetla go przecinki wielokropkiem.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETBUTTONWIDTH, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetButtonInfo

Index