CToolBarCtrl::SetButtonInfo

BOOL SetButtonInfo (int nID, TBBUTTONINFO * ptbbi );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator przycisku.

ptbbi

Wskaźnik struktury TBBUTTONINFO , odbierająca informacji przycisk.

Uwagi

Funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_SETBUTTONINFO, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetButtonInfo

Index