CToolBarCtrl::SaveState

nieważne SaveState ( HKEY hKeyRoot, LPCTSTR lpszSubKey, LPCTSTR lpszValueName );

Parametry

hKeyRoot

Identyfikuje klucz aktualnie otwarte w rejestrze lub jedną z następujących wartości wstępnie zarezerwowana uchwyt:

lpszSubKey

Wskazuje ciąg zakończony zerem, zawierające nazwę podklucza, z którą skojarzony jest wartość. Ten parametr może być null lub wskaźnik pusty ciąg. Jeśli parametr jest pusty, wartości zostaną dodane do klucza określone przez parametr hKeyRoot.

lpszValueName

Wskazuje ciąg zawierający nazwę wartość należy ustawić. Jeśli wartość ta nazwa nie jest już obecny w kluczu, funkcja dodaje ją do klucza.

Uwagi

Funkcja ta służy do zapisywania stanu formantu toolbar w lokalizacji w rejestrze określone przez parametry wywołania.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::RestoreState

Index