CToolBarCtrl::RestoreState

nieważne RestoreState ( HKEY hKeyRoot, LPCTSTR lpszSubKey, LPCTSTR lpszValueName );

Parametry

hKeyRoot

Identyfikuje klucz aktualnie otwarte w rejestrze lub jedną z następujących wartości wstępnie zarezerwowana uchwyt:

lpszSubKey

Wskazuje ciąg zakończony zerem, zawierające nazwę podklucza, z którą skojarzony jest wartość. Ten parametr może być null lub wskaźnik pusty ciąg. Jeśli parametr jest pusty, wartości zostaną dodane do klucza określone przez parametr hKeyRoot.

lpszValueName

Wskazuje ciąg zawierający nazwę wartości do pobrania. Jeśli wartość ta nazwa nie jest już obecny w kluczu, funkcja dodaje ją do klucza.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji w celu przywrócenia stanu formantu toolbar z lokalizacji w rejestrze określone przez parametry.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SaveState

Index