CToolBarCtrl::PressButton

BOOL PressButton ( int nID, BOOL bPress = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku Naciśnij lub zwolnienia.

bPress

TRUE naciśnij przycisk określony; Fałsz , aby zwolnić określony przycisk.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Naciśnij i zwolnij przycisk określony w formancie pasek narzędzi. Jeśli chcesz zmienić więcej niż jednego stanu przycisku, należy rozważyć, zamiast wywołanie SetState.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::IsButtonPressed, CToolBarCtrl::EnableButton, CToolBarCtrl::CheckButton, CToolBarCtrl::HideButton, CToolBarCtrl::Indeterminate, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState

Index