CToolBarCtrl::MoveButton

BOOL MoveButton (UINT nOldPos, UINT nNewPos );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nOldPos

Indeksu przycisku ma być przeniesiona.

nNewPos

Indeksu przycisku przeznaczenia.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_MOVEBUTTON, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index