CToolBarCtrl::MarkButton

BOOL MarkButton (int nID, BOOL fHighlight = TRUE);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator przycisku.

fHighlight

Określa ustawiany stan wyróżnienia. Domyślnie: TRUE. Jeśli ustawiona na wartość FALSE, ten przycisk jest ustawiona na jego stanu domyślnego.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_MARKBUTTON, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::IsButtonHighlighted

Index