CToolBarCtrl::LoadImages

void LoadImages (int iBitmapID, wystąpienie HINSTANCE hinst );

Parametry

iBitmapID

Identyfikatorem bitmapę, zawierający obrazy mają być ładowane. Aby określić własny zasób bitmapy, ustawić ten parametr identyfikator zasobu bitmapy i ustawić hInst wartość null. Zasób bitmapa zostanie dodany do listy obrazu jako pojedynczy obraz. Można dodać map bitowych standardowe, zdefiniowanych w systemie przez ustawienie hinst HINST_COMMCTRL i ustawienie tego parametru na jeden z następujących identyfikatorów:

Identyfikator bitmapy Opis
IDB_HIST_LARGE_COLOR Eksplorator bitmapy w dużym rozmiarze
IDB_HIST_SMALL_COLOR Eksplorator bitmapy niewielki rozmiar
IDB_STD_LARGE_COLOR Standardowy bitmapy w dużym rozmiarze
IDB_STD_SMALL_COLOR Standardowy bitmapy w niewielki rozmiar
IDB_VIEW_LARGE_COLOR Widok mapy bitowe w dużym rozmiarze
IDB_VIEW_SMALL_COLOR Widok mapy bitowe w małej size 

hinst

Uchwyt wystąpienia programu do aplikacji wywołującej. Ten parametr może być HINST_COMMCTRL do ładowania listy standardowy obraz.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_LOADIMAGES, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetImageList, CToolBarCtrl::GetImageList

Index