CToolBarCtrl::IsButtonIndeterminate

BOOL IsButtonIndeterminate ( int nID ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ten przycisk jest nieokreślony; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku na pasku narzędzi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy przycisk określony w formantu toolbar jest nieokreślona. Nieokreślone przycisków wyświetlanych, wyszarzone, takie jak sposób przycisk Pogrubienie na pasku narzędzi edytora tekstów będą wyglądać zaznaczony tekst zawiera znaki pogrubienie i regularne.

Należy rozważyć wywołanie GetState , jeśli chcesz pobrać więcej niż jednego stanu przycisku.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::Indeterminate, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState, CToolBarCtrl::IsButtonEnabled, CToolBarCtrl::IsButtonChecked, CToolBarCtrl::IsButtonPressed, CToolBarCtrl::IsButtonHidden, CToolBarCtrl::IsButtonHighlighted

Index