CToolBarCtrl::IsButtonHighlighted

BOOL IsButtonHighlighted (int nID ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ten przycisk jest wyróżniony; inny sposób 0.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia, przycisku paska narzędzi.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby sprawdzić stan wyróżnienie przycisku paska narzędzi.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::IsButtonChecked, CToolBarCtrl::IsButtonIndeterminate, CToolBarCtrl::IsButtonHidden, CToolBarCtrl::IsButtonEnabled, CToolBarCtrl::IsButtonPressed; CToolBarCtrl::MarkButton

Index