CToolBarCtrl::IsButtonEnabled

BOOL IsButtonEnabled ( int nID ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ten przycisk jest włączony; inny sposób zera.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku na pasku narzędzi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy określony przycisk w formancie pasek narzędzi jest aktywny. Należy rozważyć wywołanie GetState , jeśli chcesz pobrać więcej niż jednego stanu przycisku.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::EnableButton, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState, CToolBarCtrl::IsButtonChecked, CToolBarCtrl::IsButtonPressed, CToolBarCtrl::IsButtonHidden, CToolBarCtrl::IsButtonIndeterminate, CToolBarCtrl::IsButtonHighlighted

Index