CToolBarCtrl::InsertMarkHitTest

BOOL InsertMarkHitTest (LPPOINT ppt, LPTBINSERTMARK ptbim ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

ppt

Wskaźnik struktury punkt , który zawiera przebój badania współrzędne, względem obszaru klienckiego paska narzędzi.

ptbim

Wskaźnik struktury TBINSERTMARK , odbierająca informacji znacznik wstawiania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_INSERTMARKHITTEST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetInsertMark, CToolBarCtrl::SetInsertMark

Index