CToolBarCtrl::HitTest

int HitTest (LPPOINT ppt ) stała;

Wartość zwracany

Wartość całkowitą wskazującą położenie punktu na pasku narzędzi. Jeśli wartość jest równa zero lub wartość dodatnią, to wartość zwracany jest indeksu elementu nonseparator, w którym znajduje się punkt.

Jeśli wartość zwracany jest ujemna, punkt nie mieścić się w przycisk. Wartość bezwzględna wartość zwracany jest indeks elementu separatora lub najbliższego elementu nonseparator.

Parametry

ppt

Wskaźnik struktury punktu , zawierający współrzędną x trafień badania członka x i współrzędna y trafień badania członka y . Współrzędne są ustalane względem obszaru klienckiego paska narzędzi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_HITTEST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index