CToolBarCtrl::HideButton

BOOL HideButton ( int nID, BOOL bHide = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Polecenie identyfikator ten przycisk, aby ukryć lub pokazać.

bHide

TRUE aby ukryć wartość FALSE , aby wyświetlić przycisk.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby ukryć lub pokazać przycisk określony w formancie pasek narzędzi. Jeśli chcesz zmienić więcej niż jednego stanu przycisku, należy rozważyć, zamiast wywołanie SetState.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::IsButtonHidden, CToolBarCtrl::EnableButton, CToolBarCtrl::CheckButton, CToolBarCtrl::PressButton, CToolBarCtrl::Indeterminate, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState

Index