CToolBarCtrl::GetToolTips

CToolTipCtrl * GetToolTips ( ) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl , skojarzony z tego paska narzędzi lub NULL , jeśli paska narzędzi nie ma kontroli etykietka narzędzia skojarzone.

Uwagi

Nazwać tę funkcję pobrać dojścia sterowania Porada Narzędzia, jeśli istnieją związane z formantu toolbar. Ponieważ formantu toolbar zwykle tworzy i utrzymuje własne kontrolę etykietka narzędzia, większość programów nie muszą do wywołania tej funkcji.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetToolTips, CToolBarCtrl: obsługa podpowiedzi powiadomienia, CToolTipCtrl

Index