CToolBarCtrl::GetStyle

(DWORD GetStyle) stała;

Wartość zwracany

DWORD zawierająca kombinację narzędzi sterowania style, jak opisano w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie style stosowane obecnie formantu toolbar.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetStyle

Index