CToolBarCtrl::GetState

int GetState ( int nID ) stała;

Wartość zwracany

Informacje stanu przycisku, jeśli kończy się pomyślnie lub – 1 inaczej. Informacje o stanie przycisk może być kombinacją wartości wymienione w CToolBarCtrl::AddButtons.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia przycisku, który chcesz pobrać informacji.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania informacji o stanie określonego przycisku w formancie pasek narzędzi, takich jak czy to jest włączone, naciśnięcie lub kontrolowane.

Ta funkcja jest szczególnie przydatne, jeśli chcesz pobrać więcej niż jednym ze stanów przycisku. Wystarczy pobrać jedno Państwo, użyj jednej z następujących funkcji Członkowskie: IsButtonEnabled, IsButtonChecked, IsButtonPressed, IsButtonHiddenlub IsButtonIndeterminate. Jednakże funkcji członek GetState jest jedynym sposobem, aby wykryć stanu przycisku TBSTATE_WRAP.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetState, CToolBarCtrl::GetItemRect, CToolBarCtrl::IsButtonEnabled, CToolBarCtrl::IsButtonChecked, CToolBarCtrl::IsButtonPressed, CToolBarCtrl::IsButtonHidden, CToolBarCtrl::IsButtonIndeterminate

Index