CToolBarCtrl::GetRows

int GetRows ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba wierszy przycisków aktualnie wyświetlanych na pasku narzędzi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczba wierszy przyciski, wystawiona przez formantu toolbar. Należy zauważyć, że liczba wierszy zawsze będzie jedną chyba, że pasek narzędzi został utworzony za pomocą stylu TBSTYLE_WRAPABLE.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też TBSTYLE_WRAPABLE w CToolBarCtrl::Create, CToolBarCtrl::SetRows

Index