CToolBarCtrl::GetRect

BOOL GetRect (int nID, LPRECT lpRect ) stała;

Wartość zwracany

TRUE w przypadku powodzenia; inny sposób Fałsz.

Parametry

nID

Identyfikator przycisku.

lpRect

Wskaźnik struktury RECT otrzymywać informacje prostokąta obwiedni.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETRECT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index