CToolBarCtrl::GetMaxSize

BOOL GetMaxSize (LPSIZE pSize ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

pSize

Wskaźnik struktury rozmiar , który odbiera rozmiar elementów.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETMAXSIZE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index