CToolBarCtrl::GetInsertMark

void GetInsertMark (TBINSERTMARK * ptbim ) stała;

Parametry

ptbim

Wskaźnik struktury TBINSERTMARK , odbierająca znacznik wstawiania.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETINSERTMARK, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetInsertMark

Index