CToolBarCtrl::GetImageList

(CImageList * GetImageList) stała;

Wartość zwracany

Ustaw wskaźnik do obiektu CImageList , lub NULL jeśli nie wyłączono obrazu listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetDisabledImageList, CToolBarCtrl::GetHotImageList

Index