CToolBarCtrl::GetHotItem

int GetHotItem () stała;

Wartość zwracany

Indeksu elementu gorąco na pasku narzędzi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETHOTITEM, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetHotItem

Index