CToolBarCtrl::GetHotImageList

(CImageList * GetHotImageList) stała;

Wartość zwracany

Ustaw wskaźnik do obiektu CImageList , lub NULL jeśli nie wyłączono obrazu listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETHOTIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Przycisk hot pojawia się wyróżniony, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad nim.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetDisabledImageList, CToolBarCtrl::GetImageList

Index