CToolBarCtrl::GetExtendedStyle

(DWORD GetExtendedStyle) stała;

Wartość zwracany

DWORD reprezentującą style rozszerzone obecnie użycia formantu toolbar. Aby uzyskać listę stylów, zobacz Narzędzi Extended style, w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETEXTENDEDSTYLE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetExtendedStyle

Index