CToolBarCtrl::GetDropTarget

HRESULT GetDropTarget (IDropTarget ** ppDropTarget ) stała;

Wartość zwracany

Zwraca wartość HRESULT wskazujące, sukces lub niepowodzenie operacji.

Parametry

ppDropTarget

Wskaźnik IDropTarget wskaźnika interfejsu. Jeśli wystąpi błąd, wskaźnik NULL jest umieszczana w ten adres.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETOBJECT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index