CToolBarCtrl::GetDisabledImageList

(CImageList * GetDisabledImageList) stała;

Wartość zwracany

Ustaw wskaźnik do obiektu CImageList , lub NULL jeśli nie wyłączono obrazu listy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETDISABLEDIMAGELIST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Wdrożenie MFC GetDisabledImageList używa obiektu CImageList zawierających formantu toolbar button images, raczej niż dojście do listy obrazów.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetDisabledImageList, CToolBarCtrl::GetHotImageList, CToolBarCtrl::GetImageList

Index