CToolBarCtrl::GetButtonSize

(DWORD GetButtonSize) stała;

Wartość zwracany

Wartość DWORD , która zawiera wartości Szerokość i wysokość, w LOWORD i HIWORD, odpowiednio.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do wielkości przycisku na pasku narzędzi.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetButtonInfo

Index