CToolBarCtrl::GetButtonCount

int GetButtonCount ( ) stała;

Wartość zwracany

Liczba przycisków.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczba przycisków obecnie w formantu toolbar.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::GetButton, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::GetItemRect, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton, CToolBarCtrl::DeleteButton

Index