CToolBarCtrl::GetAnchorHighlight

(BOOL GetAnchorHighlight) stała;

Wartość zwracany

Jeśli niezerową, wyróżnianie kontrolnych jest włączone. Jeśli zerowy, wyróżnianie kontrolnych jest wyłączona.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 TB_GETANCHORHIGHLIGHT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetAnchorHighlight

Index