CToolBarCtrl::EnableButton

BOOL EnableButton ( int nID, BOOL bWłączenie = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Polecenie identyfikator ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć.

bWłączenie

TRUE aby włączyć przycisk; Wartość FALSE , aby wyłączyć przycisk.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby włączyć lub wyłączyć przycisk określony w formancie pasek narzędzi. Po włączeniu przycisku można naciśnięcia i kontrolowane. Jeśli chcesz zmienić więcej niż jednego stanu przycisku, należy rozważyć, zamiast wywołanie SetState.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::IsButtonEnabled, CToolBarCtrl::CheckButton, CToolBarCtrl::PressButton, CToolBarCtrl::HideButton, CToolBarCtrl::Indeterminate, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState

Index