CToolBarCtrl::Customize

nieważne Dostosować ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby wyświetlić okno dialogowe Dostosuj pasek narzędzi. To okno dialogowe pozwala użytkownikowi dostosować pasek narzędzi, dodając i usuwając przyciski.

Wspieranie dostosowania, okno nadrzędne paska narzędzi musi obsługiwać komunikaty powiadamiające dostosowywania, zgodnie z opisem w CToolBarCtrl: obsługa Dostosowywanie powiadomień. Twój pasek narzędzi musi także utworzone w stylu CCS_ADJUSTABLE , zgodnie z opisem w CToolBarCtrl::Create.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl: obsługa Dostosowywanie powiadomień

Index