CToolBarCtrl::CToolBarCtrl

CToolBarCtrl ( );

Uwagi

Tworzy obiekt CToolBarCtrl . Należy wywołać Tworzenie aby pasek narzędzi użyteczny.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::Create

Index