CToolBarCtrl::CommandToIndex

UINT CommandToIndex ( UINT nID ) stała;

Wartość zwracany

Indeksu dla przycisku skojarzony z Identyfikatorem polecenia.

Parametry

nID

Identyfikator polecenia indeksu, którego przycisku chcą znaleźć.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania indeksu dla przycisku skojarzony z identyfikatorem określonego polecenia.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetCmdID, CToolBarCtrl::GetButton, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton

Index