CToolBarCtrl::CheckButton

BOOL CheckButton ( int nID, BOOL bSprawdź = TRUE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

nID

Polecenie identyfikator przycisku zaznacz lub wyczyść.

bSprawdź

TRUE do sprawdzenia przycisk, wartość FALSE , aby je wyczyścić.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do zaznacz lub wyczyść danego przycisku w formancie pasek narzędzi. Gdy przycisk została sprawdzona, wydaje się były tłoczone. Jeśli chcesz zmienić więcej niż jednego stanu przycisku, należy rozważyć, zamiast wywołanie SetState.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::IsButtonChecked, CToolBarCtrl::EnableButton, CToolBarCtrl::PressButton, CToolBarCtrl::HideButton, CToolBarCtrl::Indeterminate, CToolBarCtrl::GetState, CToolBarCtrl::SetState

Index