CToolBarCtrl::AutoSize

nieważne AutoSize ( );

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do rozmiaru formantu toolbar całego. Ta funkcja powinna wywołać podczas zmiany rozmiaru okna nadrzędnego lub zmiana rozmiaru paska narzędzi (np. gdy Ustaw rozmiar przycisku lub mapa bitowa, lub dodać ciągi).

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::SetBitmapSize, CToolBarCtrl::SetButtonSize, CToolBarCtrl::AddString, CToolBarCtrl::AddStrings

Index