CToolBarCtrl::AddString

int AddString() ( UINT nStringID );

Wartość zwracany

Indeksu pierwszego ciągu nowych dodawane w przypadku powodzenia; inny sposób –1.

Parametry

nStringID

Identyfikator zasobu zasobu ciąg, aby dodać do listy ciągów formantu toolbar.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać nowy ciąg, przekazane jako identyfikator zasobu na pasku narzędzi wewnętrznej listy ciągów.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::AddStrings, CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton, CToolBarCtrl::AddBitmap

Index