CToolBarCtrl::AddBitmap

int AddBitmap ( int nNumButtons, UINT nBitmapID );

int AddBitmap ( int nNumButtons, CBitmap * pBitmap );

Wartość zwracany

I&ndeksu pierwszego nowego obrazu w przypadku powodzenia; otherwisenbsp; – 1.

Parametry

nNumButtons

Liczba przycisk obrazy bitmapowe.

nBitmapID

Identyfikator zasobu mapy bitowej, który zawiera obraz przycisku lub obrazy do dodania.

pBitmap

Wskaźnik do obiektu CBitmap , który zawiera obraz przycisku lub obrazy do dodania.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać jeden lub kilka obrazów przycisk do listy przycisk obrazy przechowywane w formancie pasek narzędzi. Można użyć interfejsu API systemu Windows CreateMappedBitmap do mapowania kolorów przed dodaniem bitmapy na pasku narzędzi.

Jeśli przekazać wskaźnik do obiektu CBitMap , musi zapewnić, że mapa bitowa nie jest niszczony aż do, po pasku narzędzi zostaje zniszczone.

Omówie&nie CToolBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl::AddButtons, CToolBarCtrl::InsertButton, CToolBarCtrl::AddString, CToolBarCtrl::AddStrings

Index