Członkowie klasy CToolBar

Budowa

CToolBar Obiekt CToolBar.
Tworzenie Tworzy narzędzi systemu Windows i dołącza go do obiektu CToolBar.
CreateEx Tworzy obiekt CToolBar z dodatkowych stylów dla osadzonego obiektu CToolBarCtrl.
SetSizes Ustawia rozmiar przycisków i ich bitmapy.
SetHeight() Określa wysokość paska narzędzi.
LoadToolBar Ładuje zasobów narzędzi utworzone za pomocą edytora zasobów.
LoadBitmap Ładuje bitmapy zawierające obrazy bitmapowe przycisk.
SetBitmap Ustawia obraz mapy bitowej.
SetButtons Zestawy przycisk Style i i&ndeks przycisk obrazy w thenbsp; bitmapy.

Atrybuty

CommandToIndex Zwraca indeks przycisk o identyfikatorze danego polecenia.
GetItemID Zwraca identyfikator polecenia przycisku lub separator w podanym indeksie.
GetItemRect Pobiera prostokąt wyświetlany dla zapasu w podanym indeksie.
GetButtonStyle Pobiera styl przycisku.
SetButtonStyle Ustawia styl przycisku.
GetButtonInfo Pobiera identyfikator, styl i numer obraz przycisku.
SetButtonInfo Określa identyfikator, styl i numer obraz przycisku.
GetButtonText Pobiera tekst pojawiający się na przycisku.
SetButtonText Określa tekst, który będzie wyświetlany na przycisku.
GetToolBarCtrl Umożliwia bezpośredni dostęp do podstawowych wspólną kontrolą.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index