CToolBar::SetSizes

nieważne SetSizes ( rozmiar sizeButton, rozmiar sizeImage );

Parametry

sizeButton

Rozmiary w pikselach każdego przycisku.

sizeImage

Rozmiary w pikselach każdego obrazu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do zestawu przycisków paska narzędzi do rozmiaru, w pikselach, określonych w sizeButton. Parametr sizeImage musi zawierać wielkość, w pikselach, obrazy w pasku narzędzi bitmapowych. Wymiary w sizeButton musi być wystarczająca do przechowywania obrazu plus pikseli 7 dodatkowych szerokości i 6 pikseli dodatkową w wysokości. Ta funkcja określa również wysokość paska narzędzi, aby dopasować przyciski.

Wywołanie tej funkcji członek tylko dla pasków narzędzi, które nie są zgodne z Windows interfejsu wskazówki dotyczące projektowania oprogramowania zalecenia dotyczące wielkości przycisku i obrazu.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::LoadBitmap, CToolBar::SetButtonInfo, CToolBar::SetButtons,

Index