CToolBar::SetHeight

nieważne SetHeight() ( int cyHeight );

Parametry

cyHeight

Wysokość w pikselach paska narzędzi.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie ustala wysokość paska narzędzi na wartość w pikselach, określona w cyHeight.

Po wywołaniu SetSizes, za pomocą tej funkcji członek aby zastąpić wysokość narzędzi Standardowy. Jeśli wysokość jest zbyt mały, przyciski będzie przycięty u dołu.

Jeśli ta funkcja nie jest wywoływana, ramy używa rozmiar przycisku, aby określić wysokość paska narzędzi.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też  CToolBar::SetSizes, CToolBar::SetButtonInfo, CToolBar::SetButtons

Index