CToolBar::SetButtonStyle

void SetButtonStyle (int nIndex, UINT nStyle );

Parametry

nIndex

Indeks separatora, którego informacja jest ustawienie lub przycisk.

nStyle

Styl przycisku. Obsługiwane są następujące style przycisk:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić styl przycisku lub separatora lub do grupy przycisków. Styl przycisku określa wygląd przycisku i sposobu odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika.

Przed wywołaniem metody SetButtonStyle, wywołać funkcję Państwa GetButtonStyle , aby pobrać styl przycisku lub separator.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::GetButtonStyle

Index