CToolBar::SetButtonInfo

nieważne SetButtonInfo ( int nIndex, UINT nID, UINT nStyle, int iImage );

Parametry

nIndex

Indeks separatora, którego informacja jest ustawienie lub przycisk.

nID

Wartość, do której ustawiono przycisku polecenia identyfikator.

nStyle

Nowy styl przycisku. Obsługiwane są następujące style przycisk:

iImage

Nowy indeks dla przycisku obraz mapy bitowej.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić identyfikator polecenia do przycisku, styl i numer obrazu. Dla separatorów, które posiadają styl TBBS_SEPARATOR, ta funkcja ustawia separatora szerokość w pikselach wartości przechowywane w iImage.

Informacji na temat obrazów bitmapowych i przycisków zobacz Omówienie CToolBar i CToolBar::LoadBitmap.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBar::GetButtonInfo

Index