CToolBar::SetBitmap

BOOL SetBitmap (HBITMAP hbmImageWell );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

hbmImageWell

Uchwyt obrazu bitmapowego, skojarzony z paska narzędzi.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić obraz bitmapowy na pasku narzędzi. Na przykład wywołanie SetBitmap aby zmienić obraz mapy bitowej, po użytkownik nie podejmie działań w dokumencie, który zmienia działanie przycisku.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index