CToolBar::GetToolBarCtrl

CToolB&arCtrlamp; GetToolBarCtrl () stała;

Wartość zwracany

Odwołanie do obiektu CToolBarCtrl.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie umożliwia bezpośredni dostęp do podstawowych wspólną kontrolą.

Użyj GetToolBarCtrl aby wykorzystać funkcje kontroli wspólnych narzędzi systemu Windows i aby skorzystać z obsługi CToolBarCtrl przewiduje pasków narzędzi.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu wspólnej kontroli, zobacz artykuł Tematy kontroli w Visual C++ Programmer's Guide i Wspólnej kontroli w Windows 95 SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CToolBar |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CToolBarCtrl

Index